VÍTEJTE 

Projekt HEADS-UP je zaměřen na problematiku radikalizace mladých lidí zejména na Internetu. Cílem projektu je rozvinout dovednosti pedagogů a poradců, kteří pracují s mladými lidmi. Projekt vytváří vzdělávací kurz pro tuto cílovou skupinu, dále připravuje sérii videí, které názorně ukáží, jak probíhá radikalizace mladých na Internetu a jaké hrozby zde existují. Výstupy projektu jsou praktické, uživatelsky přívětivé a umožní pedagogům a poradcům účinně bránit mladé lidi před riziky radikalizace. 

Více informací o projektu