Ενδοϋπηρεσιακή Εκπαίδευση για Εκπαιδευτές

Please login to open the courses

Login Sign up

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ριζοσπαστικοποίηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ενδυναμώνοντας σας ως Εκπαιδευτικό

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ενδυναμώνοντας τους Νέους

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Πραγματικές περιπτωσιολογικές μελέτες