Vzdělávací program pro pedagogy

Please login to open the courses

Login Sign up

MODUL 1: Radikalizace

MODUL 2: Posílení vašeho postavení pedagoga

MODUL 3: Posílení postavení mladých lidí

MODUL 4: Případové studie ze skutečného života