Informace o projektu

Více informací o projektu

 Projekt HEADS-UP je zaměřen na problematiku radikalizace mladých lidí zejména na Internetu. Cílem projektu je rozvinout dovednosti pedagogů a poradců, kteří pracují s mladými lidmi. Projekt vytváří vzdělávací kurz pro tuto cílovou skupinu, dále připravuje sérii videí, které názorně ukáží, jak probíhá radikalizace mladých na Internetu a jaké hrozby zde existují. Výstupy projektu jsou praktické, uživatelsky přívětivé a umožní pedagogům a poradcům účinně bránit mladé lidi před riziky radikalizace.

Výstupy projektu si můžete prohlédnout v sekci VÝSTUPY. Studijní materiály se nacházejí v sekci LEARNING PORTAL. Podrobnější informace můžete najít v anglické jazykové verzi těchto stránek. Jakékoliv informace k projektu Vám rád sdělí pověřený zástupce projektu v České republice, kterým je Vladimír Plesník, tel. +420 603415635, v.plesnik@seznam.cz